Η Artificial Intelligence Δάφνη, βρίσκεται στο site του ΟΑΕΔ!

Η Artificial Intelligence Δάφνη, βρίσκεται στο site του ΟΑΕΔ!

Ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα πλαίσια της ψηφιοποίησης  των υπηρεσιών του και δημιουργώντας νέους και καινοτόμους διαύλους επικοινωνίας με τους συναλλασσόμενους πολίτες και επιχειρήσεις, έχει πλέον σε εφαρμογή στην ιστοσελίδα του, την Δάφνη!

Η Δάφνη, είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο chatbot, που βασίζεται σε σύγχρονους αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης (Machine Learning) και επεξεργασία γραπτής φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing). Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει γραπτά ερωτήματα σε ελεύθερο κείμενο και του παρέχονται αυτοματοποιημένες απαντήσεις, αδιάλειπτα, σε 24ώρη βάση. Τα θέματα επικοινωνίας εμπίπτουν σε θέματα  αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ.

Η Δάφνη αλληλοεπιδρά µε τον χρήστη καταλαβαίνοντας και απαντώντας στα σχόλια/ερωτήσεις πού τίθενται και έτσι ενισχύει την αίσθηση της άμεσης επικοινωνίας µε τον Οργανισμό. Κοινό χαρακτηριστικό των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η παροχή σύντομων και εύστοχων απαντήσεων σε συγκεκριμένα ερωτήματα του χρήστη. Τα προσδοκώμενα οφέλη του έργου είναι να: α) εξυπηρετούνται περισσότεροι συναλλασσόμενοι ως προς την παροχή στοχευµένης πληροφόρησης εντός και πέραν του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών β) να αυξηθεί ο βαθµός ικανοποίησης των συναλλασσόµενων από τον Οργανισμό.

Επίσης, η Δάφνη θα έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται όσο µεγάλος και αν είναι ο όγκος αυτής, προσφέροντας γρήγορες απαντήσεις στον χρήστη. Όταν αδυνατεί να δώσει κάποια σύντοµη και εύστοχη απάντηση σε ερώτηµα, θα µπορεί να προτείνει πιθανές επόµενες ενέργειες του.

Η ομάδα της MEMORANDUM συνεχίζει να εξελίσσει τη Δάφνη και να της προσδίδει τις γνώσεις που κάθε οργανισμός επιθυμεί, έτσι ώστε να προσφέρει την βέλτιστη εξυπηρέτηση!