cyber security

cyber security
web penetration
testing
mobile penetration
testing
external penetration
testing
insfrastructure
penetration testing
cloud security testing secure code review

Προσφέρουμε μια απομακρυσμένη αξιολόγηση ευπάθειας και μια δοκιμή διείσδυσης στις εταιρείες που θέλουν να γνωρίζουν τις υπάρχουσες ελλείψεις ασφαλείας στο δίκτυό τους.

Η υπηρεσία διεξάγει ορισμένες τεχνικές δοκιμές στα συστήματα του οργανισμού που περιλαμβάνουν συνήθως αυτοματοποιημένο και μη αυτόματο τρόπο αξιολογήσεων.

Το Cyber Security δεν είναι ποτέ μια one-time solution. Είναι στην

πραγματικότητα μια συνεχής διαδικασία, η οποία απαιτεί συνεχή βελτίωση. Μέσω της δοκιμής διείσδυσης, η ομάδα μας θα σας ενημερώσει για τα κενά ασφαλείας στα οποία κινδυνεύει να επιτεθεί κάποιος στο δίκτυό σας, με κακόβουλη δραστηριότητα. Ο εντοπισμός των τρωτών σημείων είναι μόνο η αρχή, καθώς τα ζητήματα που εντοπίζει η ομάδα μας θα πρέπει να καλυφθούν αμέσως για την διατήρηση της ασφάλειας της εταιρείας σας.

Υπηρεσίες Cyber Security

Web Penetration
Testing

Οι διαδικτυακές εφαρμογές είναι ένας στόχος. Τι κάνετε για να τις ασφαλίσετε; Αξιολόγηση των επιπέδων έκθεσής σε κίνδυνο μιας διαδικτυακής εφαρμογής, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κλιμάκωση προνομίων, εκμετάλλευση και αποβολή δεδομένων. Συμμορφωνόμαστε απόλυτα με τους κορυφαίους 10 κινδύνους ασφαλείας εφαρμογών OWASP κατά τη διενέργεια αξιολόγησης ευπάθειας διαδικτυακή εφαρμογή.

Mobile Penetration
Testing

Για την εκτίμηση της έκθεσης σε κίνδυνο μιας εφαρμογής για κινητά, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εκμετάλλευση και αποβολή δεδομένων. Συμμορφωνόμαστε με τους Κινδύνους Ασφάλειας Εφαρμογών για Κινητά OWASP Top 10 κατά τη διεξαγωγή δοκιμών σε εφαρμογές για κινητά.

External Penetration
Testing

Εξωτερικά σημαίνει ότι δοκιμάζουμε τα συστήματά σας από εξωτερική άποψη. Δοκιμάζουμε συστήματα που προορίζονται να είναι προσβάσιμα από εξωτερικούς χρήστες ή συστήματα, ακόμα κι αν η πρόσβαση είναι περιορισμένη. Σε μια εξωτερική δοκιμή, αντιμετωπίζεται η εξωτερική τεχνολογία της εταιρείας, όπως τον site της και το δίκτυο wifi. Αυτό μπορεί να σημαίνει τη διεξαγωγή της επίθεσης από απομακρυσμένη τοποθεσία.

Insfrastructure Penetration Testing

Ο σκοπός αυτού του τύπου δοκιμών είναι να παρέχει στους πελάτες ένα επίπεδο εμπιστοσύνης ότι η υποδομή τους στο Διαδίκτυο και το δίκτυο LAN είναι ασφαλής. Η ομάδα μας θα εντοπίσει απειλές και ευαισθησίες χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένους σαρωτές ή μια σειρά μη αυτόματων δοκιμών. Μια σωστή σάρωση ευπάθειας μπορεί να αποκαλύψει πολλά για ένα περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων μη εφαρμοσμένων ενημερώσεων κώδικα, ευπαθών εκδόσεων λογισμικού και κενών στα στοιχεία ελέγχου δικτύου.

Cloud Security
Testing

Το Cloud Security Testing είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της ασφάλειας των λειτουργικών σας συστημάτων και εφαρμογών που εκτελούνται στο cloud. Η διασφάλιση της συνεχιζόμενης ασφάλειας στο cloud απαιτεί όχι μόνο να εξοπλίσετε τις παρουσίες cloud σας με αμυντικούς ελέγχους ασφαλείας, αλλά και να αξιολογείτε τακτικά την ικανότητά τους να αντέχουν στις τελευταίες απειλές παραβίασης δεδομένων.

Secure Code
Review

Ο έλεγχος του κώδικα λογισμικού είναι μια ολοκληρωμένη ανάλυση του πηγαίου κώδικα ενός λογισμικού ή προϊόντος. Θεωρείται ως ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια της διαδικασίας ασφάλειας, καθώς χρησιμεύει για την επιβεβαίωση σωστής χρήσης του κώδικα και της συντηρησιμότητας αυτού, διασφαλίζοντας επίσης ότι το προϊόν είναι έτοιμο για απρόσκοπτη παράδοση.

Τομείς Αγοράς

τράπεζες
τράπεζες
ιδιωτικός τομέας
ιδιωτικός τομέας
δημόσιος τομέας
δημόσιος τομέας

Εκπαίδευση

Οι χρήστες υπολογιστών που δεν έχουν τεχνικές γνώσεις, είναι ο πιο αδύναμος σύνδεσμος στην αλυσίδα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Σας διαβεβαιώνουμε ότι το προσωπικό σας θα γνωρίζει πώς να ανταποκρίνεται στις απειλές.

Οι αφοσιωμένοι εκπαιδευτές μας θα εκπαιδεύσουν όλα τα μέλη του προσωπικού σας που χρησιμοποιούν υπολογιστές, κινητές συσκευές, δίκτυα και φυσικά το διαδίκτυο, πώς να εφαρμόζουν ορθές τεχνολογικές πρακτικές και να αποκτήσουν καθημερινές συνήθειες που θα μεγιστοποιήσουν την ασφάλεια στο διαδίκτυο και θα ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους.

Δεν απαιτείται τεχνική γνώση ή υπόβαθρο για αυτή την εκπαίδευση, που συνιστάται για όλους, μονάδες, εταιρείες και οργανισμούς.

Όλα τα μαθήματα είναι πιστοποιημένα από το Εθνικό Κέντρο Ασφάλειας στον κυβερνοχώρο του Ηνωμένου Βασιλείου (NCSC).

Πιστοποιητικά

Τώρα περισσότερο από ποτέ, εταιρείες και οργανισμοί στοχεύονται από κακόβουλους δράστες στον κυβερνοχώρο, που εκμεταλλεύονται τα κενά γνώσης στο ανθρώπινο δυναμικό σας. Η αποστολή τους γίνεται ευκολότερη εάν έχετε μια διαφορετική και πολυεπιστημονική ομάδα με διαφορετικά επίπεδα ευαισθητοποίησης σχετικά με τις παγίδες και τα κενά ασφαλείας.

Σας παρέχουμε μια ποικιλία σεναρίων απαιτήσεων συμμόρφωσης. Ορισμένα έχουν περιορισμένη ισχύ και απαιτούν εκ νέου πιστοποίηση. Ωστόσο, όλα τα μαθήματα παρέχουν στον οργανισμό σας και στον υπάλληλό σας την πιστοποίηση γνώσεων που πιστοποιεί και τους δυο.