ψηφιακή εκπαίδευση

Ψηφιακή Εκπαίδευση

Η ψηφιακή εκπαίδευση είναι οποιοσδήποτε τύπος μάθησης που συνοδεύεται από τεχνολογία ή από εκπαιδευτικές πρακτικές που κάνουν αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας. Περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός ευρέος φάσματος πρακτικών, όπως: συνδυασμένη και εικονική μάθηση.

Η ψηφιακή εκπαίδευση μερικές φορές συγχέεται με την ηλεκτρονική μάθηση ή την ηλεκτρονική μάθηση, η ψηφιακή μάθηση περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες έννοιες. Μέσω της χρήσης κινητών τεχνολογιών, η ψηφιακή εκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ ταξιδεύετε καθώς οι τεχνολογίες για κινητές συσκευές παρέχουν αυτό το πλεονέκτημα.

Τεχνολογία

Τομείς Αγοράς

ναυτιλιακές
ναυτιλιακές
κατασκευαστικές
κατασκευαστικές
τηλεπικοινωνίες
τηλεπικοινωνίες
logistics
logistics